V tejto sekcii sú poviedky a jednorázovky určené na čítanie výhradne plnoletým čitateľom. Heslo poskytujem na vyžiadanie.

Z toho dôvodu nebudem zverejňovať ani žiadne obšírnejšie popisy jednotlivých výtvorov:)